адрес:
България,
София 1582,
ж.к. Дружба 2,
бл.202, 42

уеб страница:
http://cosmonomy.free.bg

електронна поща:
cosmonomy @ abv.bg

телефон:
+359 899 75 99 95
+359 878 75 99 94

скайп:
hristo.atanassov
address:
Bulgaria,
Sofia 1582,
zh.k. Druzhba 2,
bl.202, 42

web:
http://cosmonomy.free.bg

e-mail:
cosmonomy @ abv.bg

telephone:
+359 899 75 99 95
+359 878 75 99 94

skype:
hristo.atanassov
АКАДЕМИЯ ПО КОСМОНОМИЯ
ACADEMY OF COSMONOMYМатериалите от сайта и блога към него, теорията на Христо Атанасов и разработките на Академията по Космономия, са свободни за препечатване, използване и доразвиване при задължително позоваване на източника.
Copyright © 2007-2008 Academy of Cosmonomy

АКАДЕМИЯ ПО КОСМОНОМИЯ
ACADEMY OF COSMONOMY