Материалите от сайта и блога към него, теорията на Христо Атанасов и разработките на Академията по Космономия, са свободни за препечатване, използване и доразвиване при задължително позоваване на източника.
Copyright © 2007-2008 Academy of Cosmonomy

АКАДЕМИЯ ПО КОСМОНОМИЯ
ACADEMY OF COSMONOMY


АКАДЕМИЯ ПО КОСМОНОМИЯ
ACADEMY OF COSMONOMY